Danska för nybörjare

Svenska, norska och danska är väldigt lika språk eftersom alla tre tillhör den nordgermanska språkfamiljen. Trots att vi skandinaver ofta förstår varandra finns det många anledningar till att lära dig danska. Det kan både komma till nytta i ditt sociala liv, under resor och för arbete eller studier.

Gå en kurs i danska för nybörjare

Genom historien har en stor del av Nordens befolkning kunnat förstå varandra och den språkliga gemenskapen har bidragit till att sammanbinda Nordens kultur. Den språkliga gemenskapen gör att vi kan tala våra egna modersmål med varandra i stället för andra språk, som exempelvis engelska. När du lär dig danska blir det lättare att ta del av den danska kulturen på samma premisser som danskar. När du har lärt dig grunderna kan du läsa enklare böcker på danska, se på danska tv-serier utan svenska undertexter och konversera med intressanta personer på din nästa Danmarksresa. Det finns med andra ord många historiska, kulturella och sociala skäl till att lära dig danska.

Escala de proficiência da ACTFL

Danska som vill arbeta i landet

Öresundsbron har sammanbundit Sverige och Danmark, även om vi alltid har haft mycket utbyte med varandra. Idag väljer 18 500 svenskar att pendla till arbeten i Danmark och som svensk medborgare går det även att studera i Danmark på samma villkor som en dansk medborgare. Utbildningen är gratis och svenska betyg räknas in på samma sätt som danska betyg. Trots att det inte finns något språkkrav för att studera eller arbeta i Danmark för svenskar underlättar det att ha grundläggande språkkunskaper. Det gör att man förstår undervisningen eller instruktionerna bättre, samtidigt som det gör det lättare att integreras i den danska kulturen. Babbels kurser i danska låter dig studera i din egen takt och vid en tidpunkt som passar dig. Du kan därför lära dig på rasten, efter jobbet och när du pendlar.

En språkutbildning som passar dig

Eftersom svenska och danska har så många likheter behöver du inte lägga ner lika mycket tid på att lära dig enskilda ord. Babbels språkutbildning är anpassad efter användarens modersmål och därför kan du snabbt gå igenom det som är likt för att fokusera på det som skiljer sig åt mellan språken. Innehållet är dessutom anpassat för att vara effektivt för svenskspråkiga. Babbels kurser låter dig repetera det som du behöver öva in lite mer och det som redan sitter behöver du inte repetera lika ofta. Repetitioner gör att orden och meningarna fastnar i långtidsminnet. Babbels kurser är utvecklade av fler än 150 språkexperter och kurserna finns i flera nivåer. Du kan därför börja med danska för nybörjare för att sedan gå vidare till mer avancerade nivåer när du är redo.

Verb

Lär dig genom inspelade dialoger

Danska talas ofta snabbare och har ett mjukare uttal än de andra nordiska språken. Det är den skillnaden som kan göra det svårt för svenskar att förstå danska. Dessutom är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk större i danskan och det kan försvåra hörförståelsen. Babbels kurs som behandlar hör- och talförståelse är baserad på dialoger som är inspelade av danskar. Det gör att du kan lyssna på hur meningar uttalas och vänja dig med det danska uttalet. Dialogerna är interaktiva och ditt svar känns igen genom röstigenkänning. Du får testa ditt egna danska uttal och får feedback direkt. Det är utformat så för att du ska våga använda dina nya danskkunskaper i det verkliga livet.

Den språkliga gemenskapen innebär att svenskar, danskar och norrmän förstår varandras modersmål. Danska är ofta svårt för svenskar att förstå, men genom att lära dig danska för nybörjare blir det lättare. Många svenskar arbetar eller studerar i Danmark och tusentals pendlar dit varje dag. Kunskaper i danska underlättar vid studier och arbete, samtidigt som det ger en inblick i den danska kulturen och det sociala samspelet. Med Babbels språkkurser börjar du på den nivå som passar dig och går upp i nivå när du är redo. Undervisningen är anpassad för svenskspråkiga och du övar på din hörförståelse genom dialoger.

Tips och inspiration

Uppmuntrande fraser jorden runt

Alla nya språk har en uppsjö av specifika uttryck och ordspråk att bjuda på. Läs vidare för en rundvandring bland uppiggande talesätt från världens alla hörn och låt dig inspireras.

Läs mer

Bakom kulisserna på Babbel

Häng med och träffa Christina, en av Babbels alla språkinlärningsexperter. Här berättar hon om sitt jobb och vilka karriärmöjligheter och fördelar det finns inom språkinlärning.

Läs mer

Undvik tunghäfta med en rejäl tungvrickare

Vi känner nog alla till klassikern "Sju sköna sjuksköterskor...". Pluggar du däremot danska för nybörjare kan du alltid värma upp med den danska klassikern "Stativ, stakit, kasket". Fortsätt läsa för fler tungvrickande utmaningar.

Läs mer