+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Det danska språket är nära besläktat med det svenska, men de flesta av oss skräms redan vid tanken att prata med en dansk. Uttalet betraktas som svårt och språket upplevs "grötigt". I takt med ökade krav på språkfärdigheter i arbetslivet och mindre tid till språkstudier skapas en stress som Babbel kan hjälpa dig att överkomma. På Babbel.com kan du studera "danska för nybörjare" online. Via internetuppkoppling från vilken dator som helst eller via din mobil kan du välja den tid och rytm som passar dig bäst. Du kommer snart att märka att du inte längre är nybörjare.

Du kan lära dig "danska för nybörjare" i temakurser baserade på interaktiva studier med både ljud och bild som stöd i inlärningsprocessen. Genom läs-, hör- och skrivövningar aktiveras alla sinnen för att du lättare ska komma ihåg det du lärt. Den mobila glostränaren innebär att du kan studera medan du väntar eller när du är på väg till arbetet. Speciellt värdefull är taligenkänningen som mäter hur nära ditt uttal överensstämmer med det danska språket och hjälper dig att korrigera det. Ytterligare ett verktyg ställs till ditt förfogande genom uppfriskaren som påminner dig om aktuella repetitioner av ord och meningar.

Ett urnordiskt språk

Danskan har liksom svenskan och norskan sina rötter i urnordiskan. P.g.a. Danmarks närhet till kontinenten förändrades dock det danska språket snabbare än det svenska. Under perioden 1700 till 1800 kom tyskan och latinet att betraktas som överklasspråk i Danmark med påföljden att danskan fick större fotfäste bland folket. Litterära verk av författare som t.ex. H.C. Andersen bidrog också till att stärka språkets ställning. De stora uttalsskillnader som råder mellan svenskan och danskan idag uppstod först på 1900-talet.

Varför lära sig danska

Regiontänkandet i Europa är ett faktum sedan länge. Öresundsbron har i stor utsträckning bidragit till att knyta tätare band mellan Sverige och Danmark. Många unga betraktar idag studier vid danska universitet som ett alternativ. Under lång tid har arbetsmarknaden varit gynnsammare i Danmark. Vissa svenska jobbsajter har t.o.m. en speciell kategori för annonser i Köpenhamnsregionen och det är inte ovanligt att företag i Sverige söker efter dansktalande.

Fördelar med Babbel

Att lära ett nytt språk innebär tid och engagemang. Med Babbel får du möjlighet att testa en lektion i "danska för nybörjare" gratis. Väljer du sedan att gå vidare kostar en månad endast 95 kr. Det lägsta månadspriset får du om du väljer att studera ett helt år.

För att praktisera det du lärt dig kan du via Babbels community komma i kontakt med personer som har danska som sitt modersmål. Du förbättrar och befäster dina språkkunskaper samtidigt som du övervinner din rädsla att kommunicera på danska.

Babbel har kommit till genom ett långsiktigt arbete av specialister där man kombinerar språklig kompetens och pedagogik med det allra senaste inom modern multimedia. Att lära sig ett främmande språk behöver inte längre betraktas som ett oöverstigligt hinder. Genom väl beprövade metoder och de rätta hjälpmedlen erbjuds du i kurser i dans

Danska For Nyborjares