+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Italiensk grammatik

Italienskan härstammar från det man kallar vulgärlatinet, och har stora likheter med latinet när det gäller ordförråd, grammatik och uttal. Det förklarar varför italiensk grammatik är relativt komplicerad. För den som har läst latin kan detta dock underlätta. Italienska är ett romanskt språk och har därför likheter med de andra romanska språken, vilket kan göra det lättare att lära sig italienska om du t. ex. talar portugisiska eller spanska. Såsom i de andra romanska språken finns det många olika verbformer. Verben böjs efter person, tid och modus (sätt). Det gör att man ofta kan utlämna subjekt när de är personliga pronomen. Till skillnad från svenskan finns det både maskulina och feminina substantiv. Det är ofta lätt att veta vilket genus ett substantiv har. Alla som slutar på "a" är feminina. Man kan se en parallell till svenskan där substantiv som slutar på "a" historiskt sätt var feminina. Detta kan man fortfarande se när det gäller svenska kvinnliga namn som ofta slutar på "a". Även de maskulina substantiven kan man lätt känna igen då de oftast slutar på "o". Plural bildar man genom att sista vokalen förändras, "a" blir "e" och "o" till "i".

Var kan man lära sig italiensk grammatik?

Varför inte lära sig detta grammatiskt spännande språk? Ofta är det viktigt att se praktiska exempel och öva olika strukturer för att förstå grammatik. Online är det lättare att få många varierade övningar som passar just dig. De flesta kan inte ta till sig vad som står i grammatik-teorin. Det blir lättare att lära dig om det du vill lära dig är uppdelat i korta lättförståeliga avsnitt illustrerade med bra exempel och bilder. "Övning är lärandets moder" är ett passande uttryck här. Genom att i interaktiva övningar öva om och om igen kan grammatikens strukturer tränas in utan att man vet vad ett "objekt" eller "tempus" är. Internet ger dig möjlighet att leka dig fram till hur olika strukturer fungerar och du får feedback med en gång utan att titta i något komplicerat facit.

Lättbegriplig italiensk grammatik

Varför inte utnyttja de nya möjligheter som tekniken erbjuder oss. Internet erbjuder inte bara möjligheten att chatta med dem som har italienska som modersmål utan också interaktiva övningar med direkt återkoppling. Ett effektivt sätt att lära dig den grammatik du verkligen behöver utan onödiga facktermer är att använda Babbel. Här är alla förklaringar anpassade till svenska elever och med underhållande bilder som gör det lättare att förstå grammatiken snabbt. Förklaringarna följs direkt av interaktiva skriv- och hörövningar där du direkt ser om du gör rätt. Alla ord är inspelade av personer som har italienska som modersmål. På Babbel kan du inte bara öva ditt ordförråd, träna uttalet med taligenkänning utan också öva rättstavningen i lugn och ro. I den stora världsomfattande Babbel-communityn kan du använda dina nya kunskaper i chatt eller via meddelanden. Babbel utvecklar dynamiskt material i form av appar för Windowws 8, iPhone, iPad, surfplattor och android. Tack vare dem kan du lära dig överallt, när du vill även på resan.

Italiensk Grammatik