Sveriges mest populära språk att lära sig

Babbel har jämfört online- och appbaserad språkinlärning i Sverige och resten av Europa.

Svenska är det största nordiska språket med tio miljoner modersmålstalare och tre miljoner som har svenska som andraspråk. I Sverige är finska och arabiska de största minoritetsspråken och engelska har närmast fått status som andraspråk för många, framförallt unga, svenskar. Men hur ligger Sverige till jämfört med resten av Europa när det gäller att lära sig andra språk? I vår studie undersöker vi Sveriges och Europas mest populära språk att lära sig, de vanligaste språken i svenska storstäder, samt vilka språk som svenskar och européer lägger mest tid på att lära sig.

Europas mest populära språk

Om man är intresserad av att lära sig ett nytt språk finns det hundratals att välja mellan, från världsspråk som spanska och kinesiska till språk med relativt få modersmålstalare, som isländska eller finska. Alla har vi våra egna anledningar till varför vi väljer att lära oss ett språk över ett annat. Men statistiken talar sitt tydliga språk: vissa språk är mer populära än andra. Vi analyserade Babbeldata i 43 länder för att få reda på vilka språk som européer helst vill lära sig.

Vår undersökning visar att engelska är det mest populära språket att lära sig bland européer, följt av spanska, franska och italienska. Även i Sverige är spanska ett omtyckt språk, det är nästan lika populärt bland svenska Babbelanvändare som engelska. Detta speglar ämnet moderna språk på gymnasiet, där spanska är överlägset vanligast. Tyskland är det europeiska land där flest personer lär sig språk online med Babbel – även där handlar det främst om engelska, det globalt viktigaste språket. Hur ser användandet av Babbels app och onlinekurser ut i Sverige, om vi zoomar in lite närmare?

Stockholm leder ligan, följt av Göteborg och Malmö – i dessa städer finns det alltså flest Babbelanvändare. Samma tre språk ligger på topplistan i nästan alla de tio städer där folk lär sig mest språk online: engelska, spanska – och svenska!

Sveriges mest populära språk att lära sig

De vanligaste språken att lära sig i Sverige

Svenskar är generellt sett bra på att lära sig andra språk och är faktiskt näst bäst på engelska i världen efter holländare, enligt EF English Proficiency Index. Faktum är att nästan alla man stöter på i Sverige har rätt bra grepp om engelska, samtidigt som de såklart också pratar svenska. Ungefär hälften av Sveriges gymnasieelever lär sig dessutom ytterligare ett språk förutom engelska, vanligen spanska, franska eller tyska. Och om man bor i Sverige men ännu inte pratar språket, finns det också stor motivation att lära sig svenska online, vilket statistiken ovan visar. Vilka andra språk är svenskar mest motiverade att lära sig?

Trots att engelska är det mest talade andraspråket i landet, verkar Babbelanvändare i Sverige vara mest motiverade att lära sig norska, svenska och tyska. Det är åtminstone de här tre språken som har flest avslutade lektioner per användare. Svenskar inser också att språkkunskaper är ett sätt att klättra på karriärsstegen i dagens globaliserade värld – framförallt kunskaper i engelska, men även andra världsspråk, efterfrågas på arbetsmarknaden. Att lära sig språk kan hjälpa att utveckla och stimulera ekonomisk tillväxt, både för den enskilde och för Sverige som land. Eftersom Sverige förlitar sig mycket på export är det en fördel att lära sig språken som talas i de länder som Sverige handlar mest med, t.ex. Tyskland.

Sveriges mest populära språk att lära sig

Vad motiverar européer att lära sig nya språk?

Karriär, resor, kärlek till kulturen eller till någon som har språket som modersmål – anledningarna att lära sig ett nytt språk är ofta mycket personliga. Denna grafik visar vad européer har för motivation att lära sig främmande språk – och vilka som är flitigast när det gäller att ta sina onlinelektioner.

Just nu är ett allmänt "intresse för språk" den främsta motivationen för svenskar att börja lära sig ett annat språk, liksom för de flesta andra i Europa. Italienare och polacker verkar till större del lära sig språk för karriärmöjligheterna, och i allmänhet visar datan att européer ser de många fördelarna som flerspråkighet medför, oavsett anledning. Europa är en otroligt mångsidig kontinent och viljan hos européer att lära sig varandras språk verkar vara stor.

Varför främmande språk är så viktiga för svenskar

Testimonial
Visste du att svenskar är bra på språkinlärning och är näst bäst i världen på engelska som andraspråk, efter holländarna?

Svenska Babbelanvändare inser att det kan hjälpa dem både personligen och professionellt att lära sig ett nytt språk. Språkinlärning är viktigt för att stimulera ekonomisk tillväxt, både på ett individuellt och samhälleligt plan.

Vanliga frågor

Vi vill göra språkinlärning så roligt som möjligt och genom data kan vi förstå mer om varför folk lär sig språk, vad som engagerar och motiverar dem, och hur vi kan förbättra deras upplevelse. Användardata ligger till grund för alla beslut vi tar på Babbel, från artiklarna i Babbel Magazine till hur vi förbättrar vår språkundervisning. Det hjälper Babbel att blir mer användbart för dig som lär dig språk med oss.

Många språk, till exempel svenska och tyska, tillhör samma språkfamilj, vilket gör det lättare att lära sig språken eftersom de liknar varandra. Franska, italienska och spanska är släkt, liksom tyska, engelska och de skandinaviska språken. Men alla indoeuropeiska språk har mycket gemensamt och i slutändan spelar lusten att lära sig lika stor roll som hur lika språken är!

Om man redan kan ett främmande språk blir man ofta bra på att hitta mönster i grammatiken och att jämföra språken med varandra, vilket kan vara till stor hjälp. Att vara riktigt motiverad att lära sig, samt att sätta upp personliga mål, gör också språkinlärningen mer effektiv. Alla Babbelanvändare har sin egen anledning till att lära sig ett nytt språk och man blir bättre på att lära sig om man påminner sig själv om varför man gör det.