+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Lär dig norsk grammatik på babbel.com

Behöver du bli bättre på norsk grammatik eller lära dig grammatikreglerna från grunden? Då kan du med säkerhet få hjälp av en utav alla språkkurser som finns att tillgå på nätet. Det gäller bara att hitta en som är tillräckligt bra och som kan erbjuda dig vad som behövs för att lära dig norska. Detta inkluderar till att börja med ett rikt urval av norska ord, på både grundläggande och avancerad nivå. Till detta kommer norsk grammatik för nybörjare och för de som redan kan lite eller behöver fräscha upp gamla kunskaper. För att du ska få chans att öva på uttalet bör kursen innehålla uttalsövningar där du kan jämföra ditt uttal med personer som har norska som modersmål. Språkkurser på nätet har stora möjligheter att kontinuerligt förbättra och förändra sitt utbud beroende på vad som efterfrågas och hur språket utvecklas. Du får som användare direkt ta del av dessa uppdateringar. Kurser på nätet är väldigt flexibla eftersom du själv bestämmer hur du vill lägga upp din tid och när och hur du vill lära dig. Om det till exempel är vissa områden som du behöver mer tid för som till exempel norsk grammatik kan du välja att fokusera mer på det och mindre på andra områden. Det är för det mesta billigt att lära sig ett språk på nätet och du har möjlighet att själv bestämma hur länge du vill binda upp dig. På nätet kan du sedan hitta andra som pratar norska och som du kan öva dina nyförvärvade språkkunskaper på och kanske utbyta erfarenheter om språklärande.

Norsk grammatik med Babbel

Om du väljer att lära dig norska med Babbel kommer du att ha roligt medan du lär dig och samtidigt lära dig snabbt. Du betalar högst 9,95€ per månad för att få tillgång till Babbels utbud och det blir ännu billigare om du väljer att binda dig för flera månader på en gång. Du kan ta del av kurserna både online och via iOS och Androidappar. Du väljer därmed helt själv när, hur och var du vill lära dig norska. En del lär sig kanske helst nya ord på bussen och ägnar sig åt norsk grammatik när de ligger i badet. Kurserna finns på både nybörjarnivå och för de som redan kan en del. Det går att välja mellan kurser på olika teman där man till exempel lär sig ord som har med mat eller sport att göra. Här kommer även norsk grammatik och korta förklaringar av till exempel seder och bruk till. Den så kallade repetitionsmanagern håller sedan reda på vilka ord du behöver repetera så att du kommer ihåg vad du lärt dig. Genom en taligenkänningsfunktion kan du öva på det norska uttalet och direkt få återkoppling på hur bra det låter jämfört med en person som har norska som modersmål. Du kan sedan upprepa orden om och om igen tills du är nöjd med uttalet. Genom Babbels egen community kan du komma i kontakt med andra personer som pratar norska och genast få användning för dina nya språkkunskaper.

Norsk Grammatik