Varför har engelska blivit världsspråk?

Den som inte behärskar världsspråket engelska går miste om mycket kunskap och många möjliga erfarenheter. Även för den som inte vill resa blir livet enklare med åtminstone grundläggande kunskaper i engelska. Alla konfronteras vi med engelska oavsett om det gäller jobb eller fritid. Med Babbel kan du lära dig språket enkelt och effektivt.

Verb

Varför har engelska blivit världsspråk?

Bara antalet engelsktalande personer i världen gör det till ett världsspråk. Med 1,132 miljarder talare ligger det på första plats en hårsmån före standardkinesiska. Men det är ett annat kriterium än antalet talare som gör engelska till världsspråket par excellence. Det förstås och talas överallt i världen och är med stor marginal det språk som har flest andraspråkstalare. Det finns knappt något land på jorden där man inte kan ta sig fram med engelska. Kinesiska har visserligen ett högre antal modersmålstalare men utanför Kina är det få som talar eller förstår språket. Engelskan har blivit en subtil del av vardagslivet i så många länder runt om i världen att vi knappt reagerar på det längre. Den som inte behärskar språket utestängs från en stor del av världen. Med Babbel blir det tack och lov enkelt att lära sig.

Nyttan av ett enhetligt världsspråk

Det finns idag över 6 500 olika språk i världen. Alla har sina egenheter och är ett uttryck för sin specifika kultur. Om man skulle avskaffa dem alla till förmån för ett enhetligt världsspråk skulle mänskligheten plötsligt bli mycket fattigare kulturellt. Ändå gör det stora antalet språk att det blir svårare att ha med varandra att göra över gränserna till våra egna kulturella sfärer. Den kraftiga globaliseringen och vår allt mer digitala värld gör det däremot ännu viktigare än tidigare att göra sig förstådd över landsgränser. Det krävs visserligen inget gemensamt världsspråk för att göra det men däremot ett världsomspännande kontaktspråk som kan förstås och talas överallt, om än bara rudimentärt. Godstrafiken, informationsutbytet och turismen i dagens samhälle hade varit otänkbara utan det. Här erbjuder Babbel individuella möjligheter till lärande för alla användningsområden.

Street

Historien bakom engelskan som världsspråk

Engelska har vuxit fram som världsspråk genom historien. En stor anledning till det är den engelska kolonialismen som började med bosättningarna i Nordamerika. Ur de brittiska kolonierna föddes senare ett oberoende USA. Med tiden tillkom även Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Indien och många andra kolonier runt om i världen under engelskt herravälde. Överallt infördes engelska som officiellt språk. Under 1900-talet upphörde visserligen det brittiska imperiets världsherravälde men den platsen övertogs successivt av det engelskspråkiga USA, inte minst kulturellt. De mest välkända spelfilmerna, tv-serierna och musikaliska verken kommer sedan många decennier i stor utsträckning från USA. En av de vanligaste anledningarna till att lära sig engelska idag är att kunna ta det av det här kulturella utbudet. Det fungerar fint med Babbel.

Babbels fördelar

  • Sedan tjänsten lanserades 2007 har Babbel utvecklats till att bli en av världens mest framgångsrika leverantörer av digitala utbildningslösningar för språk. Användaren kan anpassa den digitala undervisningsmodellen efter sina förkunskaper och anpassa sina individuella framsteg. Det finns anpassade lösningar för både privat- och företagskunder. Babbel har bland annat belönats med European Award for Technology Supported Learning.

  • Du kan lära dig språk med Babbel via en app på datorer, smarttelefoner, surfplattor och smartklockor. På så sätt går det att välja själv när man ska lära sig språk och på vilken enhet. Dialogövningar gör att det snabbt och enkelt går att tillgodogöra sig nytt språkinnehåll.

  • Hörförståelsen förbättras med hjälp av hörexempel på olika dialekter. Röstigenkänningsfunktionen hjälper till att förfina det egna uttalet. Med den interaktiva ordförrådstränaren hör malandet av långa gloslistor till det förgångna.

Tips och inspiration

Hänger du med i svenska språkets utveckling?

Vårt språk utvecklas ständigt. Från gamla svenska ord som får ny betydelse eller försvinner, till ortenslang och “kidish” – så det är inte alltid helt lätt att hålla fingret på pulsen.

Läs mer

Inlärning från en experts synvinkel

Allt handlar om ett kommunikativt förhållningssätt till språkinlärning, vilket Babbel har fullt fokus på. Här tar vi reda på vilka faktorer, som enligt experterna, gör Babbel till ett vinnande koncept.

Läs mer

Allt som behövs är en kvart om dagen

Det kanske låter lite, men med 15 minuter om dagen kan du lära dig ett nytt språk! Läs vidare för att upptäcka Babbel-metoden och se hur detta vetenskapligt uppbackade inlärningssätt hade passat dig oavsett om du lär dig engelska, spanska eller turkiska.

Läs mer