Polska för nybörjare

Ta en nybörjarkurs i polska med Babbel och öva på alla fyra delar av språkinlärning. Lär dig skriva, läsa, tala och lyssna genom interaktiva lektioner.

Polen står nära Sverige

Polen och Sverige har starka band som grundar sig i ländernas geografiska närhet och vår gemensamma historia. Det finns flera anledningar till att lära dig polska, oavsett om det är på grund av sociala, ekonomiska eller kulturella skäl.

Studera polska för nybörjare

Polens ekonomi har haft en imponerande ekonomisk utveckling det senaste kvartsseklet och idag har polackerna en levnadsstandard som når upp till 65 procent av EU-genomsnittet. De senaste åren har landet haft högre ekonomisk tillväxt än EU som helhet. Polen vill gå från att vara ett tillverkningsland till att bli ledande inom forskning och utveckling. Regeringen strävar även efter att förenkla för unga entreprenörer som vill starta eget. Landet är redan i dag en viktig marknad för Sverige och den svenska exporten har vuxit med cirka 50 procent under de senaste tio åren. I dag finns det dessutom cirka 450 svenska företag representerade på den polska marknaden. För svenskar innebär det att Polen kan erbjuda många jobbmöjligheter i framtiden och det är en god anledning till att studera polska.

Escala de proficiência da ACTFL

Sociala skäl till att studera polska

Det finns 40 265 000 polsktalande personer globalt och majoriteten bor i Polen, men långt ifrån alla är bosatta i landet. Det bor ungefär 20 miljoner personer med polskt påbrå utanför Polen och det gör den polska diasporan till en av de största och mest utbredda i världen. Den största polska diasporan är den amerikanska. I Sverige har vi cirka 108 559 polacker och många befinner sig även tillfälligt i landet som säsongsarbetare eller studenter. När du lär dig polska med Babbel kan du kommunicera med andra polsktalande. Var du än befinner dig i världen finns det någon som talar polska, så det öppnar upp en intressant värld som är värd att upptäcka.

En kurs i polska för svenskar

Det polska språket skiljer sig mycket åt från svenska eftersom det är ett slaviskt språk. Trots skillnaderna är det viktigt att språklektioner utgår från ens eget modersmål. Babbels kurs i polska för nybörjare är utformad för svenskspråkiga och ger därför en mer effektiv inlärning. Eftersom polska och svenska inte har samma grammatikregler läggs det ner mer tid på att lära sig grammatiken i svenska lektioner. Studenter som talar ett annat slaviskt modersmål har lättare att förstå grammatiken och behöver inte studera det lika mycket. På så sätt är Babbels kurs anpassad för svenskar som vill lära sig polska.

Korta och flexibla lektioner

Varje lektion är i genomsnitt 15 minuter och det gör det enkelt att planera in studietillfällen. Eftersom du kan studera genom Babbels app kan du genomföra lektionerna på din mobil eller surfplatta. Du kan även ladda ner lektioner och studera offline. Lektionerna är dessutom flexibla eftersom du själv väljer vilken typ av lektion du vill studera. Ibland kanske du vill fördjupa dig i grammatik, medan du andra gånger vill öva på dialoger. Flexibiliteten gör att du kan anpassa språkkursen så du hinner med att studera regelbundet.

Verb

Dialoger får dig att prata

Polsktalande med olika dialekter har spelat in dialoger som du interagerar med. Det gör att du kan öva upp din hörförståelse på ett effektivt sätt. Du har en aktiv roll i dialogerna och ett taligenkänningssystem ger dig omedelbar feedback på ditt uttal och svar. Att öva hör- och talförståelse med denna metod ger dig det självförtroende som behövs för att våga prata polska i det verkliga livet. Interaktiva lektioner gör det dessutom roligare att studera, inte minst för att du kan välja ämnen som intresserar dig.

Se resultat

Det finns polacker över hela världen och över 40 miljoner personer talar polska. Polen står dessutom nära Sverige och vi har många polskfödda medborgare. I framtiden kan Polen bli ett land med många jobb- och affärsmöjligheter för svenskar eftersom det har en stark ekonomisk tillväxt. Att lära dig polska för nybörjare kan därför vara en bra investering för framtiden. I Babbels flexibla lektioner kan du öva på att förstå och prata olika polska dialekter, välja intressanta ämnen och studera när det passar dig.

Tips och inspiration

Uppmuntrande ord längs vägen

Ibland behöver vi ett härligt, peppande ordspråk. Pluggar du till exempel polska för nybörjare kan uttrycket "To dla ciebie bułka z masłem" – "Det är bröd med smör för dig" sitta fint!

Läs mer

De 5 ”enklaste” språken

Beroende på vårt modersmål och vårt kulturella sammanhang har vi enklare att lära oss vissa språk än andra. Ta en titt på listan över 5 språk som anses vara extra enkla för svensktalande att lära sig.

Läs mer

Så lärde sig Luca 11 språk

Varje språk är en port till en helt ny värld. Hittills har Luca lärt sig 11 språk från hela världen. Läs vidare för att ta del av hans bästa tips för en snabb inlärning!

Läs mer